کاهش قیمت دلار / منصور راسخی

 

 

دولت از شب ۱۰ شهریور، نرخ ارز را حدود سیزده هزارتومان و حتی تا هشت هزار تومان اعلام داشتند، برخی افراد زودباور شبانه به فردوسی و بانک مرکزی رفته تا نوبت بگیرند، دولت تدبیر و امید، خواست با این ترفند، ببخشید با این تدبیر، مردم را امیدوار نماید، که دولت قادر است یک شبه دلار را از عرش به فرش آورد، و باعث کاهش قیمتها گردد.

هرچند رب گوجه فرنگی و پوشک و سایر نیازمندیهای مردم به همان نرخ گذشته عرضه میشوند، اما سروصدا و تبلیغات گستره است. بدون شک دولت تدبیر امید حواسش جمع بود تا قیمت چیزی را پائین آورد که در آن نفعی برایش باشد. هزاران خودرو دپو شده پس از نزدیک دوبرابر شدن قیمتشان، حدود ۱۰ درصد کاهش یافت تا مردم با فروش دلارها به خرید خودرو اقدام کنند.

اما جالب اینکه تدابیر دولت تدبیر و امید به اینجا ختم نمی شود، با اعلام این امر که هر فرد فقط میتواند یک خودرو ثبت نماید، کسب کار جدیدی را روبراه کرد و آن فروش کارت ملی برای خریداران خودرو.

تمام تدابیر دولت را می توان در فروش هزاران خودرو دپو شده دانست، فروشندگان دلارها را به سوی خرید خودروها سوق دهند. این تدبیر تا چه میزان موفق خواهد شد، هفته آینده آن را روشن خواهد ساخت.

با اجازه مردم، مالش درمانی تا بحال مردم ایران فکر میکردند، در این چهل ساله دولتیان و دولتمردان هرچه خود تصمیم میگیرند، انجام میدهند. اما وزیر بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید، مدبران بیان داشت که مردم به دولت اجازه نخواهند داد تا یک میلیارد تومان برای بیماران خاص هزینه کند تا یک و دو سال بر عمرشان بیفزایند.

این گفته چند نکته روشن میسازد، نخست اینکه گویا تا بحال همه کارهای دولت، با مجوز مردم بوده است. برخی کارها را حتی نمایندگان باصطلاح مردم نیز خبردار نمیشوند، تا برسد به مرد ایران! آقای وزیر که بسیار مدبر هستند، وزیر مدبر در طی دیدار از بیمارستان بجستان در استان خراسان، ضمن منت نهادن به مردم ایران که قدم رنجه کرده به این دوردست ایران آمدهاند، در پاسخ فرد بازنشسته ای که برای هزینه فیزیوتراپی همسرش از ایشان تقاضا کمک میکند، در جوابی مدبرانه فرمودند: خودت مالش بده. همراهان ایشان که همگی مدبرند، آقای وزیر را با خندههای خود تائید نمودند، مرد با شنیدن سخنان گهربار وزیر، هرچه کرد تا وزیر را قانع کند، دم گرم وی در آهن سرد وزیر اثر نکرد و دست از پا درازتر برگشت.

فیض که نگرفت، کشکولش نیز بشکست. وزیر مدبر حتما سال آینده، با اجاز مردم رشته فیزیوتراپی به رشته مالش درمانی تغییر نام خواهد داد.