دیدار همزمان خامنه ای و رئیسی با بسیجیان در تهران و مشهد ، رئیسی تمرین رهبری کرد

 

 

مهرداد شاکری

 

 

دیدار سید ابراهیم رئیسی با بسیجیان در مشهد

اگر چه تحت الشعاع دیدار خامنه ای با بسیجیان در تهران قرار گرفت

اما همزمانی این دیدارها حرف های ناگفته بسیاری با خود دارد

خامنه ای تلویحا به مبارزه با امریکا تا پایان عمر خود سخن گفت

ابراهیم رئیسی هم مشکلات را از جانب امریکا دانست

هر دو با یک ادبیات صحبت کردند

بسیجیان را تشویق به مقابله با دشمن کردند

سوءمدیریت خود را به گردن امریکا گذاشتند

سینه چاکان آنها هم شعار مرگ بر امریکا سر دادند

سخنرانی رئیسی در مشهد نسخه کوچکتر سخنرانی خامنه ای در تهران بود

هر دو خواستند لشکر بسیجیان طرفدار خود را به رخ حریف بکشند

دیدار دیروز رئیسی با بسیجیان تمرینی بود برای رهبری وی

رئیسی دیروز در مشهد تمرین رهبری کرد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما