مبارزه با شفافیت منابع مالی، مصالحه با ابهام ، عزم جدی دولت پنهان

 

 

سهراب سهیلی

 

 

محمد علی موحدی کرمانی:مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتما چیز خطرناکی است

اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد

شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است.

این سخنان موحدی کرمانی نشان می دهد که حاکمیت ایران چه سیستم پیچده ایست؛

نهاد های موازی در این سیستم هستند که همگی قانون را فصل الخطاب خود می دانند،

اما قانون خود خوانده!

می گوید اگر مجلس و شورای نگهبانFATF را تصویب کند، مجمع تشخیص نمی گذارد!

چطور می توان در یک کشور نهاد های متفاوت اینطور در مقابل امری که “منفعت عمومی” در گرو آن است، مقابله کنند.

همه توانشان را گذاشته اند که ایران از “لیست سیاه” FATF بیرون نیاید.

اما FATF چیست؟

Financial Action Task Force

یعنی گروه ویژه اقدام مالی، توسط کشورهای موسوم به جی۷ ( آمریکا، آلمان، انگلیس، کانادا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) در سال ۱۹۸۹تشکیلشد.

هدف از تشکیل آن:

مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر شفافیت های بین المللی مالی است.

بعدها کشورهایی مختلفی به این سازمان بین دولتی پیوستند.

پولشوی -money lanudering- چیست؟

کسانی که پولشویی می کنند، به هر طریق ممکن نمی گذارند سرمنشا سرمایه شان مشخص شود.

اصطلاحا منشا پول شان را می شورند.

درست مثل ماشین لباسشویی که منشا کثیفی لباس را از بین میبرد و لباس را نو جلوه میدهد.

برای همین به لباس شستن میگن do the laundary.

حال FATF می خواهد سرمنشا پول های شسته شده را بهتر مشخص کند.

به این میگویند: مبارزه با پول شویی یا Anti monney laundering.

مبارزه با تامین مالی تروریسم از دیگر اهداف سازمان است.

کشورهای با عضویت خود اثبات می کنند که تروریسم را تامین مالی نمیکنند.

چنانچه کشوری از عضویت در سازمان سر باز زند به صورت بالقوه متهم میشود به پولشویی

و تامین کننده تروریسم.

از اینرو سازمان ایران را به همراه کره شمالی جز لیست سیاه محسوب کردند،

یعنی کشورهایی که پولشو و تامین کننده منابع مالی تروریسم هستند.

و سایر اعضا را از ارتباط مالی با ایران برحذر داشتند.

ایران ما تاکنون به این سازمان نپیوسته است.

سوال این چرا؟

آیا پیوستن به FATF امری خطرناک است؟

منفعت عمومی را از بین میبرد؟ ب

ه صلح جهانی و امنیت منطقه ای ضربه میزند؟

چرا آقایان اینقدر نگران پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی هستند؟

چرا می خواهند شائبه این که ایران با نپیوستن به FATF تامین کننده منابع مالی تروریسم را تامین میکند را در اذهان تقویت کنند؟

یا شاید آقایان سرمایه های نجومی دارند که مشخص نیست خرج کجا میشود و کجا می رود

لذا با پیوستن به FATF منشا این پول ها مشخص می شود و در نتیجه سرمایه ها این اشخاص در خطر “شفافیت” قرار می گیرد.

شفافیت مالی داخلی علت اصلی ترس حکومت است!

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما