عبدالمهدی ، نخست وزیر جدید عراق ، در تلاش برای ایجاد نوعی توازن در روابط واشنگتن و تهران در داخل عراق است

 

 

نگام ؛ بین الملل _ ایران از عبدالمهدی می خواهد مأموریت استراتژیک مهمی را برای آن انجام داده و تلاش کند ایالات متحده را در مورد استثنا کردن بغداد از لیست پایتخت هایی که ملزم به اجرای تحریمهای آمریکا علیه تهران هستند، قانع کند.
حسن مقیمی
محافل سیاسی عراق فعلا در مورد ارائه شاخص هایی برای اعضای کابینه جدید، با احتیاط رفتار می کنند، اما تحلیلگران بر این عقیده هستند که عبدالمهدی، نامزد توافقی، چه بسا برای راضی کردن تشکل های سیاسی بزرگ، مجبور به واگذاری کرسی های مؤثری دولتی به آنها شود.

سیاستمداران عراقی بر این عقیده هستند که وجود صدر در معادله عبدالمهدی، می تواند فرصت خوبی به او بدهد تا دولت جدید را با تحمل کمترین فشار از سوی آمریکا و دیگر دولت ها تشکیل دهد.

در همین حال، ایران از عبدالمهدی می خواهد مأموریت استراتژیک مهمی را برای آن انجام داده و تلاش کند ایالات متحده را در مورد استثنا کردن بغداد از لیست پایتخت هایی که ملزم به اجرای تحریمهای آمریکا علیه تهران هستند، قانع کند.

در این میان، لازم به ذکر است که در آگوست گذشته، عبدالمهدی موضعی مخالف با تحریمهای آمریکا علیه ایران اتخاذ نموده و تصریح کرد که این مساله موجب ضرر اقتصادی بزرگی برای عراق می شود.

عبدالمهدی سیاستمدار زیرکی است و به احتمال زیاد از رابطه مستحکم خود با ایالات متحده و دولتهای اروپایی، که در مقدمه انها فرانسه قرار دارد، برای ایجاد نوعی توازن در روابط واشنگتن و تهران در داخل عراق استفاده می کند.