دختری از آسیا و مردی از آفریقا

 

 

سهراب سهیلی

 

جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ به نادیا مراد دختر ایزدی اهل کشور عراق و دنیس موکویگی پزشک اهل کشور کنگو به صورت مشترک تعلق گرفت.

دنیس موکویگی دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند را درمان می کرد.

دخترانی که توسط گروه های افراطی به عنوان سلاحی جنگی مورد تجاوز قرار می گرفتند.‌

او در سال ۱۹۹۹ بیمارستانی تخصصی برای درمان این زنان قربانی جنگ تاسیس کرد

که خدمات ویژه درمانی، آموزشی و مالی برای آنها ارائه می شود.

نادیا مراد که توسط داعش در ایالت سنجار در عراق گروگان گرفته شد،

مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

اما موفق به فرار از چنگال این گروه تروریستی شد.

او پس از فرار برای درمان به آلمان رفت و ساکن آن جا شد.

نادیا خودش در هنگام دریافت جایزه نوبل گفت:

مردانی از عصر حجر و آتش با سرود الله اکبر ما را گرفتند،

آن ها در حالی سرمست از بدست آوردن غنیمتی حوری وار بودند،

که نمی دانستند خودشان برده جهل هستند.

او می گوید جهان برایم تیره و تار شد،

گویی روحی مرده بودم در جسمی زنده؛

چطور می توانستم‌ زندگی را تجربه کنم؟

تنها سرودی که بلد بودم ” سرود ایمرگ کجایی، که زندگی مرا کشت”.

این روایت تلخ و غمناک نادیا است

نادیا اما درست در هنگام اسارت برای خودت رسالتی انسانی در نظر گرفته بود؛

او سفیر نجات بخش زنان اسیر داعش شد.

پس از اینکه نادیا که با اعترافات شجاعانه خود حقیقت را فدای شرم نکرد،

جنبش ME too# در سراسر جهان به راه افتاد

این کمپین با هدف پرده برداشتن از تجاوزگران جنسی شکل گرفت.

کمپین از نادیا آموخت که زن برای خود ، شان و کرامت دارد،

زن برده نیست،

که از او چون سلاحی جنسی استفاده شود.

حالا جنبش ME tooکل جهان را در نوردیده،

و صدای “نادیا مراد” شده است.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما