ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح برای پناهجویان

 

 

نگام ؛ بین الملل _ پیش‌نویس قانون مربوط به ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح برای پناهجویان روز دوشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) در اتریش معرفی خواهد شد. تا کنون این گونه ممنوعیت‌ها شامل سلاح‌های گرم بوده است. اما بر اساس قوانین جدید این ممنوعیت‌ها مشمول سلاح‌های بُرنده هم خواهد بود.

 

حسن مقیمی

 

به نوشته روزنامه کوریر چاپ اتریش این پیش‌نویس شامل سلاح‌های بُرنده است، گرچه چاقوهای آشپزی و شکاری مستثنی شده‌اند اما چاقوهای ضامن‌دار و پروانه‌ای مشمول این ممنوعیت می‌شوند.

هربرت کیکل، وزیر کشور از حزب راستگرای آزاد اتریش در دفاع و توجیه لایحه پیشنهادی دولت گفت که با توجه به افزایش جرائم چاقوکشی برای تامین امنیت شهروندان باید واکنش نشان داده شود.

طبق آمار رسمی در سال گذشته ۱۰۶۰ مورد حمله با سلاح‌های بُرنده در اتریش ثبت شده‌ است که در این رابطه ۶۳۵ مظنون خارجی و ۵۱۶ نفر اتریشی دستگیر شده‌اند.

روزنامه کوریر اتریش نوشته است که اگر پناهجویان قوانین جدید ممنوعیت حمل چاقو در اتریش را رعایت نکنند برای بار اول جریمه نقدی پرداخت خواهند کرد. اما اگر جریمه نقدی پرداخت نشود ممکن است متخلفین زندانی شوند. از همه مهم‌تر این که زیر پاگذاشتن این قانون می‌تواند در روند بررسی پرونده پناهجویان تاثیر بگذارد.

One thought on “ممنوعیت مالکیت و حمل سلاح برای پناهجویان

Comments are closed.