طرد جامعه مهاجر و افزایش نژادپرستی

 

 

نگام ؛ بین الملل _ مدیر انستیتوی پژوهشی جهان عرب و مسلمان در فرانسه تاکید کرد اعمال تبعیض بین جامعه مهاجران در طول تاریخ سر منشا هژمونی یک طرفه مخربی بوده که آغازگر حوادث نژادپرستانه امروز است.

 

 

سلین چالیک محاصلویچ

 

دکتر فرانسوا بورگات، مدیر انستیتوی پژوهشی جهان عرب و مسلمان (IREMAM) در فرانسه در مصاحبه با آناتولی به ارزیابی موضوع افزایش نژادپرستی در اروپا پرداخته و اظهار داشت: ما (فرانسوی‌ها) بدنه فرهنگی جوامع الجزایر را تخریب کردیم. گفتیم کسانی که طردشان می‌کنیم باید شبیه ما شوند.

وی همچنین افزود: این تفکر بذر هژمونی یک طرفه مخرب بود که در واقع آغازگر حوادث نژادپرستانه امروز است. پایان حاکمیت می‌تواند منجر به راهکار قلدری مآبی شود. برای تمدن‌هایی که مدعی دموکراسی، رعایت حقوق بشر و احترام به دیگران هستند پذیرفتن آنکه برای سایر جهانیان حقوق برابر قائل شوند آسان نیست.

دکتر بورگات با اشاره به بیانیه تغییر آیات قرآن که به امضای ۳۰۰ نفر از جمله نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه رسیده بود، گفت: روشن است تندروهای جوامع اروپایی حتی مطالب کتاب‌های مقدس خود را نیز به خوبی درک نکرده اند. اگر ما به عنوان افراد جامعه اروپا به جای اتلاف وقت بر سر مسائلی از این دست درخواست‌هایی که در حد و اندازه ما نیست به بررسی علل آنکه چرا این افراد خود را جزئی از جامعه ندانسته افراطی شده و عضو گروه‌های تروریستی می شوند، بپردازیم پلاریزاسیون اجتماعی را از بین خواهیم برد.

وی در رابطه با جدایی مسعود اوزیل از تیم ملی آلمان به دلیل حملات نژادپرستانه و تبعیض آمیز گفت: زین الدین زیدان ملی پوش الجزایری الاصل فرانسه هم بیست سال قبل مانند اوزیل هدف حملات نژادپرستانه قرار می‌گرفت. مردم فرانسه نیز موفقیت‌های یک مهاجر را از آن خود و جامعه دانسته و در زمان شکست نیز آنها را مهاجر می‌خوانند.

مدیر انستیتوی پژوهشی جهان عرب و مسلمان در پایان تاکید کرد: اسلام هراسی و نژاد پرستی یک رابطه درهم تنیده است که یکدیگر را تغذیه می کنند. تفاوتی بین تبعیض نژادی و دینی وجود ندارد. تنها راه حفظ جامعه چند فرهنگی اروپا تامین یک زمین مشروع برای مسیحیت نیست. هر دین از ویژگی‌ها مخصوص به خود برخوردار است.

One thought on “طرد جامعه مهاجر و افزایش نژادپرستی

Comments are closed.