وراث محمد علی شاه و نواب صفوی در انتظار فرمان!

 

 

سهراب سهیلی

 

پس از تصویب لایحه CFTدر مجلس نمایندگان موافق لایحه پیامک های تهدید آمیز دریافت کردند.

به گفته طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، می خواهند مجلس را به توپ ببندند

جمعیت دلواپس خشن و عصبی پس از تصویب لایحه،

شعار “عزا عزا است امروز، روز عزاست امروز” سر می دادند

این جمعیت یقینا اگر حمایت برخی در بدنه نظام از لایحه نبود

مجلس را به آتش می کشیدند،

و موافقان لایحه را کتک می زدند.

در گوشه و کنار زمزمه ترور به سبک نواب صفوی هم به گوش میرسد.

اگر لایحه گشایش اقتصادی ایجاد نکند،

و امریکا تحریم ها را محکم تر ادامه بدهد،

این جمعیت افراطی ساکت نخواهند نشست.

بیچاره ایران که اسیر دست چه انسان های خام و جاهلی گشته است!

 

نگام ،ناگفته های ایران ما