نمایش مضحک سعودی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت هولناک قتل خاشقچی

 

 

یدالله اسلامی

 

اعلام کشته شدن روزنامه نگار معترض عربستانی آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول

چنان رسوایی بزرگی است که از تصور هم خارج است .

حالا نوبت آمریکاست که ژست حقوق بشری خود را به نمایش بگذارد

شاید عربستانی ها نمی دانسته اند که دربیرون کنسولگری

کسی منتظر اقای خاشقچی است

که جنایتی هولناک را رقم زده اند .

آن ها می پنداشته اند چون تنها آمده است

کسی از ورود او به کنسولگری عربستان در استانبول خبر ندارد .

و اگر براساس معیارهای آن ها همه چیز رقم خورده بود

رفتن او به کنسولگری را هم انکار می کردند

همان گونه که اکنون بر خارج شدن او از کنسولگری تاکید دارند

نمایش بازدید از اتاق ها وکمدها

برای اینکه بگویند او در آن جا نیست

مضحک ترین نمایشی است

که می توان تصور وترسیم کرد!!!!!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما