کمبود سوخت در مدارس مناطق محروم،کودکانمان قندیل می بندند

 

 

مهرداد شاکری

 

شرایط وخیم اقتصادی کشور و تشدید تحریم های امریکا بر علیه ایران

و عدم کفایت و مدیریت مسولان دولتی و حکومتی

امسال و با شروع فصل سرما دامن کودکان و دانش آموزان کشور

در مناطق محروم را خواهد گرفت

تامین سوخت هزاران کلاس درس در مناطق محروم و مرزی در هاله ای از ابهام قرار دارد

وقتی در جامعه ای امنیت روانی و اقتصادی و اجتماعی وجود نداشته باشد

باید یخ بستن کلاس های درس و قندیل بستن فرزندانمان را به نظاره بنشینیم

مناطق محروم و مرزی امسال با مشکل تامین سوخت روبروست

و هیچ امیدی در شرایط فعلی برای حل آن وجود ندارد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما

 

One thought on “کمبود سوخت در مدارس مناطق محروم،کودکانمان قندیل می بندند

Comments are closed.