حجله مرگ برای نمایندگان موافق تصویب CFT

 

 

سهراب سهیلی

 

احمد پورنجاتی در یادداشتی تحت عنوان ” از تهدید با کلت تا تهدید با پیامک” آورده است

که زمانی که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم بودم،

لایحه الحاقیه ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را بنا بود تصویب کنیم.

پس از نطق بنده مبنی بر موافقت تصویب لایحه،

توسط یک دلواپس با کلت تهدید به مرگ شدم.

به گفته پور نجاتی الان باید خدا را شاکر باشیم

که نمایندگان تهدید پیامکی می شوند.

گویا قضیه به پیامک ختم نمی شود

برای نمایندگان موافق لایحه مجلس ختم گرفته اند.

این اتفاق در دانشگاه ارومیه رخ داده است.

فاجعه درست همین جاست

که برخی از سر نادانی،

در دانشگاه دست به چنین اقداماتی می زنند؛

دفاتر بسیج دانشگاه ها پر است از چنین آدم هایی.

دانشگاه باید محل جدال علمی و فکری و جستجوی علمی باشد،

به بیمار خانه ی روانی تبدیل شده است.

واقعا باید چنین انسان هایی تحلیل روان شناختی بشوند

کار از فرهنگ سازی گذشته است،

باید روانشان کاویده شود

تا علل بروز این رفتارهای ابنرمال مشخص شود.

البته روان کاوی صرفا به این دانشجویان نباید فروکاسته شود

باید بخش دلواپس نظام به طور کلی تحت روان درمانی قرار گیرند.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما