حاکمیت یا پدرخوانده گروه های تروریستی دنیا

 

مهرداد شاکری

 

حاکمیت ایران قبل از آنکه بخواهد نقش رهبری شیعیان و مسلمانان جهان را به عهده داشته باشد

تبدیل به پدرخوانده گروه های تروریستی در منطقه و جهان شده است

ایدئولوژی مدنظر حاکمیت هیچ ارتباط و قرابتی با اسلام ندارد

حاکمیت به رهبری آقای خامنه ای

استراتژی حمایت و گسترش گروه های تروریستی در منطقه و جهان را به عهده دارد

در هر نقطه ای از دنیا که یک گروهک تروریستی بتواند سیاست های حاکمیت را اجرا کند

بدون هیچ گونه محدودیتی مورد حمایت همه جانبه قرار خواهد گرفت

حاکمیت تبدیل به منبع اصلی مالی تروریست ها در جهان تبدیل  شده است

گروه هایی که ترور و مرگ و نفرت پراکنی و بردار کشی لازمه اساسی تشکیل و حفظ آنها می باشد.

باید کوشید به حیات شوم این پدرخوانده پایان داد.

 

نگام،ناگفته های ایران ما