لنگ قرمز ولایتی / خاطره باقری

 

 

بزرگی فرموده مقاومت کردن را باید از یمنی ها یاد بگیرم که لنگ میپوشند و نان خشک میخورند.

راستش آنقدر سخن این بزرگوار مرا تحت تاثیر قرار داد که نتوانستم از آن بگذرم و چند خطیرخطاب به ایشان صحبت نکنم.

ما مردم ایران بسیار ضعیف هستیم و اصلا معنای مقاومت کردن را نمیفهمیم چون سالیان سال است در رفاه اقتصادی و اجتماعی و

فرهنگی بوده ایم و مشکلی نداشتیم که بخواهیم مقاومت کنیم .

انگار نه انگار هشت سال جنگ داشتیم و مقاومت کردیم و اینجور که این جناب فرمودند انگار در هشت سال جنگ همه در خانه هایمان

نشسته بودیم و کشورهای همسایه برای دفاع از کشورمان جنگیدند و مقاومت کردند.

به خدا لازم نیست شما و امثال شما مقاومت کردن را به مردم ایران یادآوری کنید چون سالهاست تحریم و گرانی و بیکاری و فقر و زلزله و

سوانح دریایی و هوایی و جاده ای که به لطف وسایل کاملا ایمنی شما رخ میدهد از هرسو مردم را تحت فشار قرار داده و به راستی

مقاومترین مردم جهانیم که هنوز سرپاییم.

شما که دم از مقاومت میزنی آیا در گوش فرزندان نازپرورده خودت هم از این لالایی ها میخوانی یا هرشب قبل خواب به این فکر میکنی

فردا کدام خواسته نجومی فرزندت را انجام دهی.

نیازی به یادآوری شما نبود که به فکر لنگ و نان خشک باشیم چه بسا با اوضاعی که برای کشور ساختید نه در آینده که همین امروز افراد

زیادی نه نانی برای خوردن دارند و نه لباسی برای پوشیدن.

شمایی که در سن بازنشستگی هشت پست دولتی همزمان را در دست داری و صفرهای حقوقتان روی کاغذ جا نمی شود برای جوان بیکار

کشورم دم از مقاومت میزنی؟

در کاخ نشسته ای حرف از لنگ میزنی؟

نگرانم به دنبال صحبت جنابعالی قیمت لنگ هم گران شود،  آقازاده هایتان لنگ را هم احتکار کنند.

به حرفی که زدید خودتان هم اعتقاد دارید؟

یک موقع بد نباشد فرزندان لاکچری تان که ماشینهای آخرین سیستم سوارند لنگ بپوشند و اصلا نان خشک به مزاج فرنگی شان سازگار

هست؟

بزرگوار لطفا از این به بعد یک سوزن به خودتان بزنید و یک جوالدوز به بقیه.

One thought on “لنگ قرمز ولایتی / خاطره باقری

Comments are closed.