صدور حکم شش سال زندان در روز مرگ

 

 

علی احتشام

 

 

پروین بختیار نژاد فعال زنان، یک روز پیش از آنکه فوت کند، به شش سال حبس محکوم شد

این فعال زنان که سال ۸۹ به دلیل فشارهای امنیتی به همراه همسرش رضا علیجانی و دو فرزند خود از ایران خارج شده بود،

یک سال و نیم پیش به کشور بازگشت

تا مجددا در ایران به فعالیت‌های مدنی خود خصوصا در حوزه زنان ادامه دهد

وی پس از بازگشت به ایران بارها مورد بازجویی قرار گرفت

و نهایتا به خاطر فعالیت‌های خارج از کشور به ۶ سال زندان محکوم شد

طبق گفته‌ی نزدیکان وی

یک روز قبل از این که بختیارنژاد به بیمارستان برود،

دادگاه به وی برای ابلاغ حکم زنگ زده بود.

پروین بختیار نژاد در پاسخ آن ها گفته بودکه حالش خوب نیست

و برای معالجه باید به بیمارستان برود.

روزی که او فوت کرد،

وکیلش حکم شش سال زندان او را دریافت کرد.

این حکم با مرگ بخیتارنژاد لغو شد

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما