دستگیری ۴۱ مهاجر غیرقانونی در چاناک کاله ترکیه

 

 

نگام بین الملل _ نیروهای ژاندارمری ترکیه ۴۱ تبعه خارجی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور و ورود به جزیره میدیللی(لسبوس) یونان بودند، در شهر آیواجیک استان چاناک کاله دستگیر کردند. 

 

به گزارش آناتولی ، نیروهای ژاندارم محلی این مهاجران غیرقانونی را در روستای «کویون ائوی» آیواجیک شناسایی کرده اند.

همه این مهاجران که در میانشان زنان و کودکان نیز وجود داشتند تبعه افغانستان هستند.

آنها پس از طی مراحل اداری به مرکز استرداد مهاجران شهر آیواجیک منتقل شدند.