پس از افشای فساد مدیرعامل سایپا توسط نگام ،این افشاگری نتیجه داد؛ برکناری مدیرعامل سایپا

 

نگام ،ا قتصادی_ پس از آنکه  جمعی از پرسنل سایپا با ارسال نامه سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور که یک نسخه آن در اختیار نگام قر ار داده شده از وضعیت موجود در این مجموعه انتقاد کردند این افشاگری نتیجه داد وبالاخره پس از نامه نگاری های متعدد کارکنان سایپا خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، مدیر عامل فاسد سایپا برکنار شد.

 

میثم بازیاری

 

جهرودی مدیرعامل سایپا در جلسه‌ی نیمه‌شب پنج شنبه توسط هیات‌مدیره در وزارت صنعت و معدن برکنار و محمدرضا سروش مدیرعامل گروه بهمن جایگزین او شد.

جهرودی و یکی از اعضای هیات مدیره سایپا سه روز خود را مخفی کرده بوده تا مصوبه هییت مدیره در مورد برکناری شان را امضا نکنند.

نخستین بار نگام نامه‌ی کارکنان پرسنل سایپا خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را منتشر کرد.

در آن نامه کارکنان این کارخانه خودروسازی، در مورد فساد رخ داده در این مجموعه نوشتند.

اما پس از بی اعتنایی به نامه‌ی نخست، خطاب به جهانگیری نامه‌ی دیگری نوشتند و بخش‌های بیشتری از فساد رخ داده در سایپا را منتشر کردند.

پس از این نامه، معاون اول رئیس جمهور دستور به پیگیری مساله را داد.

و نهایتا حکم به برکناری مدیرعامل فاسد و مجموعه‌اش داده شد