دیوار کوتاه سکولاریسم و تحلیل غلط کاظم صدیقی

 

 

سهراب سهیلی

 

 

صدیقی امام جمعه موقت تهران: “سکولارها اقتصاد ایران را به هم زدند.

اینکه برخی می گویند بدون برجام، آب هم‌ نمی توانیم بخوریم

و باید به آمریکا پناه ببریم،

حرف های ذلیلانه ای است”.

صدیقی که از لیبرالیسم و سکولاریسم فقط نام آنها را شنیده است

که البته دانستن نام آنها خود کاریست کارستان

اکنون اقتصاد فشل و از کار افتاده ایران که از دولت های نهم و دهم به ارث رسیده است،

را نتیجه لیبرال ها و سکولارها می داند.

بیچاره سکولاریسم که اکنون آقای صدیقی دارد از چپ و راست له و لگدمالش می کند.

از سخنان صدیقی می توان این را فهمید که از آنجا که دولت روحانی دولتی لیبرال مسلک است

و از آنجا که برجام نتیجه این دولت بوده است

پس مشکلات فعلی اقتصاد را که برجام ، به زعم صدیقی نتوانست گشایشی برای آنها حاصل کند

نتیجه خواست لیبرال مسلک ها می داند.

من نمی دانم چه کسی گزارش غلط به آقای صدیقی درباره اقتصاد بازار آزاد داده است

که این چنین دهان به سخنان گران باز کرده اند

و اقتصاد بیمار ایران را نتیجه حضور لیبرال ها می داند؟!

اتفاقا اقتصاد ایران به شدت به چنگ دولتیان و نظامیان است

این اسیر شدن اقتصاد درست عکس اقتصاد لیبرال است.

اقتصاد بازار آزاد خود گویاست

با حضور نظامیان و دولتیان نمی شود اقتصاد را آزاد گذاشت.

آقای صدیقی هیچ چیز از لیبرالیسم و سکولاریسم نمی داند

اما چون در خطبه ها و محافل متعدد رسم بر چنین گزافه گویی ها هست

آنها نیز برای خالی نبودن عریضه،

دزدی و اختلاس،

آموزش بی پایه و اساس

ایزوله کردن ایران را نادیده گرفته

و نتیجه این اعمال را لیبرال ها می داند!

یعنی اگر دولتیان لیبرال نبودند،

مملکت گل و بلبل می شد!

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما