آخر بر سر انسانیت و اخلاق چه رفته است؟

 

 

شهره عاصمی

 

از خودم می پرسم این سربازهای رهبر چطور می خواهند با وقاحت ما را بزور به بهشت ببرند،
وقتی انحطاط فکری این دلواپسان به جایی رسیده که برای خراب کردن روحانی
نقشه بمب گذاری در نشست مجاهدین خلق را می کشند.
این را من نمی گویم.
مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید
که به احتمال زیاد کار نقشه بمب گذاری کار تندروهای ایران است
که می خواستند روحانی را خراب کنند.
از طرفی ساعت جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی
تمام مراحل شکنجه و قتل خودش را در سفارت عربستان در ترکیه ضبط کرده است.
آخر بر سر انسانیت و اخلاق چه رفته است؟
از خودم می پرسم آیا عربستان اسرائیل جدید شده است؟
که با اتکاء به آمریکا هر جنایتی که دلش می خواهد انجام دهد؟
کشتن بچه ها در یمن کم نبود؟
باز این را من نمی گویم.
سازمان ملل در مورد جنایات عربستان سعودی در یمن می گوید.
همین اخبار سیاه روح آدم را تیره می کند
و وزنه مثبت اندیشی را سبک تر می کند.
بروم یک قهوه ناب بنوشم، به آسمان ابری زیبا نگاه کنم.
چند کلمه ای با درختان صحبت کنم.
بعد بخودم بگویم حتما اینطور نخواهد ماند.
باور دارم در آینده جهان بهتری خواهیم داشت.
حتی اگر من نباشم.
دلتون شاد و تنتون سلامت

 

نگام ، ناگفته های ایران ما