قم اتاق فرمان قوه قضاییه

 

سهراب سهیلی

 

معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد

که قوه قضاییه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله باخشونت را

برای مشورت به قوه قضاییه فرستاده است.

قوه قضاییه نیز لایحه را به قم ارسال کرد

تا مراجع اصلی زیربط نظرات خود را در خصوص این لایحه ابراز کنند.

اینکه مجلس شورای اسلامی که وظیفه تصویب چنین لوایحی را دارد

عملا به یک تماشاچی تبدیل شده است البته امر عجیبی نیست.

در کشور ما این چنین حوادثی به کرات رخ می دهد.

فارغ از اینکه مراجع چه نظری در این خصوص خواهند داشت،

نفس چنین کاری « امری فرا قانونی» محسوب می شود.

مراکز اصلی قدرت که تعدادشان نیز کم نیست به خوبی اظهار نظر می کنند

و تصمیم شان را نیز به کرسی می نشانند

اما به وقت قبول مسوولیت انها راه فرار را به خوبی می دانند.

وقتی وظایف و مسوولیت ها به عهده یک یک نهاد

ولی تصمیم گیری ها در نهاد دیگری صورت گیرد،

قانون به فراقانون و فراقانون به قانون تبدیل می شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما