خاشقچی زنده وارد شد اما مرده خارج شد!

 

 

 

سهراب سهیلی

 

جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی منتقد آل سعود و بن سلمان

که در تبعید خودخواسته در امریکا زندگی می کرد،

در روزنامه واشنگتن پست یادداشت انتقادی درباره سیاست های عربستان سعودی می نوشت.

او پس از ورود به ترکیه وارد کنسولگری عربستان در استانبول می شود،

اما خبرها خیلی زود اعلام کردند که قاشقچی ناپدید شده است.

دولت ترکیه ادعا میکند که شواهدی دال بر قتل جمال قاشقچی دارد.

عجیب این است که عربستان نیز هر گونه اتهام

در خصوص دست داشتن مرگ قاشقچی را رد کرده است.

این هم از عجایب روزگار است که یک نفر منتقد سرسخت

که شاید از ترس جانش فرار را برقرار ترجیح داده بود

وارد کنسولگری کشور خودش بشود و به قتل برسد

اما مقامات آن کشور ادعای دست داشتن در قتل او را انکار کنند!

چنین اتفاقاتی فقط در کشورهای استبدادخیز خاورمیانه رخ می دهد.

جایی که انتقاد را همچون تیر خلاص می پندارند.

مقامات اروپایی و امریکایی مرگ جمال خاشقچی را به شدت محکوم کرده اند،

در همین راستا دانولد ترامپ گفته است با مسبب قتل قاشقچی به شدت برخورد می کند.

حال باید دید رابطه حسنه امریکا و عربستان سعودی چقدر تحت الشعاع قتل خاشقچی قرار میگیرد؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما