در ادامه تحقیقات پرونده جمال خاشقجی شش نفر امروز وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند

 

 

نگام ؛ بین الملل _ در ادامه تحقیقات پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی شش نفر امروز وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند.

 

به گزارش آناتولی فارسی ؛ تحقیقات گسترده درباره سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی که از زمان ورود در تاریخ دوم اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول تاکنون ناپدید شده است، همچنان ادامه دارد.

در همین راستا امروز شش نفر که در قالب دو گروه مستقل با دو دستگاه خودرو خصوصی به محل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول آمدند، وارد کنسولگری شدند.

ابتدا چهار نفر و سپس دو نفر وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند و پس از گذشت حدود نیم ساعت دو نفر از آنها محل را ترک کردند.

این در حالی است که کنسولگری عربستان سعودی به دلیل تعطیلی امروز فعالیت نمی کند.