دلواپسان کجایید؟

 

 

راه سبز امید

 

 

این روزها بی صبرانه منتظر اقدام عوامل نفوذی خودسر و آتش به اختیار هستیم

تا با عملیاتی نظیر آتش زدن سفارت عربستان در ایران

یا تلاش برای بر هم زدن تجمع رسوای مجاهدین خلق در فرانسه

یا شلیک چند موشک با شعار مرگ بر اسراییل

یا پرتاب یک سخن نسنجیده

یا اعلام‌ تداوم راهپیمایی از کربلا تا مکه

بعد از راهپیمایی اربعین

یا صدور احکام اعدام

یا اقدام به ترور

یا سلاخی یک چهره سرشناس سیاسی اصلاح طلب

و منتقد نظام به روش خاشقچی یا فروهرها،

روند سیاسی موجود را

که به شدت به زیان حاکمان عربستان است

به نفع آن ها تغییر دهند

 

نگام ، ناگفته های ایران ما