شهردار تهران و تلاش برای بازنشسته نشدن

 

 

یدالله اسلامی

 

در نشست مشترک شورای شهر تهران و نمایندگان تهران

مساله آقای افشانی و تلاش برای مشمول بازنشستگی نشدن ایشان موضوع اصلی بوده است.

داستان شهردار تهران و تلاش برای رهایی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان

بیش از آن چه باید مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است

اگر چه شایسته سالاری مقوله فراموش شده در کشور ماست

و بازکردن راه برای جوانان

و از طرف دیگر تربیت جوانان

برای قرار گرفتن در پست های مدیریتی داستان دیگری است

و با قانون منع به کارگیری باز نشستگان این مشکل دیرینه حل نمی شود

ولی این همه پافشاری برای ماندگاری در پست مدیریتی نیز خوشایند نیست

و بیش از هر چیز دیگر پرسش انگیز است .

حالا یک بار دیگر داستان تشنگان قدرت وشیفتگان خدمت را باید بازخوانی کنیم

چه بخواهیم و چه نخواهیم این قانون به تصویب رسیده است .

چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از مدیران مشمول این قانون می شوند.

وقتی سخن از پیگیری برای اصلاح قانون

به گونه ای که یک نفر را استثنا کند شنیده می شود

بایستی از مطرح کنندگان این موضوع پرسید

اگر برای هر قانونی چنین روندی شکل بگیرد

آیا دیگر سنگ روی سنگ بند می شود؟!

دوستان شورای شهر و نمایندگا ن شهر تهران هم

بهتر است به اجرای قانون بیندیشند

تا تلاش برای دور زدن آن

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما