عربستان در بن بست جهانی،بن سلمان به آخر خط رسیده

 

 

مهرداد شاکری

 

 

به نظر می آید دست هایی در پشت پرده سیاسی کشور عربستان

و رجال عربستانی

یکه تازی های ولیعهد جوان و زیادی خواه و خیال پرداز عرب را تاب نیاورده اند

اقدامات ولیعهد عربستان در طی ماه های گذشته

و اصلاحات ساختاری وی در کشور و جامعه

خط قرمز وهابیون تندرو عربستانی به شمار میرود

آنان هیچ تصویری از اسلام اعتدال گرای مدنظر شاهزاده سعودی ندارند

آنان سال هاست تصویری خشن و غیررحمانی و غیر واقعی را

از اسلام به مردم دنیا معرفی کرده اند

اسلام مد نظر آنان دین کشتار و خونریزی و انتقام است

سال ها خون ریخته اند و از این راه ثروت اندوزی کرده اند

پادشاهی بن سلمان می تواند خط پایان عمر و سلطنت وهابیت تندرو در شبه جزیره باشد

و این چیزی نیست که وهابیت تندرو به آن تن در بدهد

قتل جمال خاشخچی هر چند بنا به گفته رسانه ها

با دستور ولیعهد عربستان و محافظان شخصی وی صورت گرفته

اما قطعا فکر و برنامه این جنایت از جایی دیگر به شاهزاده جوان دیکته شده است

دست های پشت پرده در عربستان با قتل جمال خاشقجی

در اصل گور شاهزاده جوان را حفر کردند

شاهزاده ای که بعید نیست رویای پادشاهی را با خود به گور ببرد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما