حراج آثار هنرمندانِ تراز اول قرن نوزدهم

 

 

 نگام ، فرهنگ و هنر _   آثاری از هنرمندان تراز اول قرن نوزدهم اروپایی در نیویورک چکش می‌خورد. این حراج را کریستیز در سی و یکم اکتبر برگزار می‌کند.  این حراج با عنوان هنر اروپایی (بخش اول) برپا می‌شود.

به گزارش  کانون فرهنگی هنری خنیا ، در این حراج اثری از جان ویلیام واترهاوس (۱۹۱۷-۱۸۴۹) با قیمت پیشنهادی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، کاری از  ژان باپتیست کامیله کوروت (۱۸۷۵-۱۷۹۶) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار، اثری از گوستاو کوربه (۱۸۷۷-۱۸۱۹) با قیمت پیشنهادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، کاری از ژول برتون (۱۹۰۶-۱۸۲۷) با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار، اثری از ویلهلم هامرشی، هنرمند دانمارکی (۱۹۱۶-۱۸۶۴) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار، کاری از ویلیام آدولف (۱۹۰۵-۱۸۲۵) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار، اثری از سِر ادوارد کولِی بورن جونز (۱۸۹۸-۱۸۳۳) با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و اثر دیگری از گوستاو کوربه با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو و نیم میلیون دلار از آثار قابل توجه در این حراج هستند.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

0

اثری از  ژان باپتیست کامیله کوروت (۱۸۷۵-۱۷۹۶) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار

1

اثری از گوستاو کوربه (۱۸۷۷-۱۸۱۹) با قیمت پیشنهادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار

2

اثری از ژول برتون (۱۹۰۶-۱۸۲۷) با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار

2018_NYR_16387_0014_000(vilhelm_hammershøi_interior_with_an_easel_bredgade_25)

اثری از ویلهلم هامرشی، هنرمند دانمارکی (۱۹۱۶-۱۸۶۴) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار

3

اثری از ویلیام آدولف (۱۹۰۵-۱۸۲۵) با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون دلار

4

اثری از سِر ادوارد کولِی بورن جونز (۱۸۹۸-۱۸۳۳) با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار

5

اثر دیگری از گوستاو کوربه با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو و نیم میلیون دلار

One thought on “حراج آثار هنرمندانِ تراز اول قرن نوزدهم

Comments are closed.