تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه؛ تجمع کشاورزان اصفهانی

 

 

نگام ، حقوق بشر _ تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه

 

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران  ، امروز از ساعت ده صبح، جمعی از بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

حاضران در تجمع که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی هستند؛ آنها پلاکاردهایی در دست دارند و اعتراض اصلی‌شان به پایین بودن مستمری‌ها نسبت به خط فقر است.

یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز می‌گوید: «از فقر و بی‌پولی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدی که به عنوان مستمری بعد سی سال تدریس و جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می‌کنیم، ده روز از ماه را هم کفاف نمی‌دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟»

اجرای همسان‌سازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلیِ با کیفیت، از دیگر مطالبات بازنشستگان کشوری است.

تعداد زیادی از حاضران در تجمع را معلمان بازنشسته تشکیل می‌دهند؛ آنها معتقدند مستمری دریافتی‌شان، هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان‌های دولتی، بسیار پایین‌تر است.

 

 

One thought on “تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه؛ تجمع کشاورزان اصفهانی

Comments are closed.