دیدار سیدمحمدخاتمی با دختران میرحسین و رهنورد

 

 

نگام ؛ سیاسی _ سیدمحمدخاتمی به همراه خانواده به دیدار دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رفتند.

 

رییس جمهور اسبق کشورمان در این دیدار دوستانه ضمن ابراز دلتنگی عمیق برای محصورین نسبت به تداوم حصر اظهار تاسف کرد.

سیدمحمد خاتمی همچنین ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر با آزادی موسوی و‌ رهنورد امکان دیدار با آنها فراهم شود.

دختران موسوی هم در این دیدار ضمن خوش آمدگویی، سلام و‌ دوستی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به وی رساندند و درباره وضعیت کنونی حصر و‌ تحولات مربوط به آن اطلاعاتی ارائه کردند.