نام دانشمند ترک، در لیست صد پاتولوژیست برتر جهان

 

نگام ، بین الملل _ دکتر پمبه اولتولو استاد دانشکده پزشکی دانشگاه نجم‌الدین اربکان ترکیه توسط مجله پرستیژ آمریکا در لیست صد پاتولوژیست برتر جهان قرار گرفت.

 

به گزارش آناتولی نام دکتر پمبه اولتولو عضو گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه نجم الدین اربکان قونیه ترکیه توسط مجله پرستیژ آمریکا در لیست «۱۰۰ نام موثر و مهم در زمینه پاتولوژی جهان» درج شد.

وی تنها دانشمند ترک مندرج در فهرست مذکور است، در این زمینه اظهار داشت:

«این خبر را از طریق ایمیل دریافت کردم. بسیار خوشحال شدم. از ۵ سال پیش تاکنون همراه با برخی همکارانم در داخل و خارج ترکیه از طریق رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای گسترش پاتولوژی تلاش می‌کنیم.

برای آموختن این دانش باید به مناطق مختلف جهان برویم که با مشکلات مختلف مالی و زبان ارتباطی مواجه می‌شویم. تا اینکه متوجه شدم برخی فعالان این رشته تجربیات خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می گذارند.

شروع به انتشار آموخته‌هایم در این زمینه کردم. آنها را در اختیار دیگر همکاران در سراسر جهان قرار دادم. ۵ سال تجربه و فعالیت مستمر در این عرصه دارم. بسیاری از دانشمندان ترکیه اقدامات را دنبال می‌کنند.

بدین‌وسیله موضوعاتی را که آموخته‌ایم، با همکاران خود در سراسر جهان و از طریق صفحات اجتماعی تبادل می‌کنیم. آنها در آمریکا متوجه فعالیت ما شدند. به همین دلیل نام من در لیست مذکور درج شد. بودن نام ترکیه در این لیست غرورآفرین است».