باران با اولین قطره آغاز می شود!

 

 

سهراب سهیلی

 

حضور بانوان خاص در بازی تیم ملی مقابل بولیوی را باید به فال نیک گرفت.

این حضور می تواند مقدمه حضور سایر بانوان باشد.

فدراسیون از حضور بانوان در بازی پرسپولیس مقابل السد قطر خبر داده است.

حضور بانوان در این دو بازی چه ترفند حاکمیت برای شاد کردن مردم در این وضعیت وخیم باشد

چه آنها به این نتیجه رسیده باشند که بانوان نیز

حق دارند وارد ورزشگاه شوند را باید شروع یک تغییر بدانیم.

اگر حاکمیت تصور می کند با کشورهای متحجر فرق دارد

باید سیاست های کوتاه بینانه آنها را دنبال نکند.

ای کاش حکومت به این نتیجه برسد که

ما با کشور عربستان فرق داریم،

کشوری که تا همین چند وقت پیش زنان حق رانندگی نداشتند.‌

حکومت هوشیار راز بقای خود را در شادی شهروندان خود باید جستجو کند.

هر چقدر فاصله و شکاف بین دولت و ملت بیشتر باشد،

حکومت به سقوط بیشتر نزدیک می شود.

احترام به خواست مردم چه بانوان چه آقایان

می تواند دوستی شکننده حکومت و ملت را ترمیم ببخشد.

هر گونه تغییری چه دفعی و چه تدریجی با یک حرکت کوچک آغاز می شود.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما