شورش احتمالی، علت قطع کردن اینترنت؟

 

 

سهراب سهیلی

 

 

سردار جلالی: در صورت قطع اینترنت در آبان توسط امریکا

تدابیری دیده شده که با شبکه ملی اطلاعات کارکردهای ضروری کشور حفظ شود.

در حالی سخن از قطع اینترنت و انتساب آن به امریکا به میان می آید

که حاکمیت از شورش احتمالی مردم در پی وضعیت وخیم اقتصادی واهمه دارد.

این بار حاکمیت نمی خواهد در تله دی و مردادماه گذشته گیر کند

و با پیش بینی وضعیت آینده،

در پی کنترل کردن و سرکوب ناآرامی های محتمل پیش رو است.

اینکه امریکا قصد قطع اینترنت ایران را دارد یا نه هنوز مشخص نیست

اما حاکمیت به خوبی از این فرصت استفاده می کند

تا هر گونه مشکل را به گردن امریکا بیندازد.

البته این به معنای آن نیست که امریکا سراسر خوش نیت است

خیر!

اما سابقه حاکمان نیز در “دشمن تراشی” این شک و تردید را بر می انگیزد

که در آبان هر اتفاقی رخ داد،

اولا علت را در داخل جویا باشیم،

ثانیا در خارج!

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما