معیار نهایی شورای نگهبان ؛ احکام شرع منطبق با قرائت فقها و یا اصول قانون اساسی!

 

 

سهراب سهیلی

 

عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که این روزها به شدت درگیر لوایح FATF هست

تاکید کرد علیرغم مشورت گرفتن از کارشناسان،

معیار نهایی تصویب یا عدم تصویب لوایح مجلس،

شرع و اصول قانون اساسی است.

دبیر شورای نگهبان، آقای جنتی که چند ماه قبل از اقدام به تصویب لوایحFATF به شدت انتقاد کرده بود

اکنون درگیر همان لوایح در شورای نگهبان است.

اعضای شورای نگهبان فقط احکام شرع را معیار سنجش نهایی آرای خود می دانند

البته شرعی که با نگاه سیاسی آنان تعریف می شود

همان شرعی که اگر فسق و فجور هم انجام دهی اما همراه حاکمیمت باشی

از تو یک مومن و متدین می سازند

و اگر در مقابل مفاسد حاکمیت بایستی

اگر چه زاهد زمانه هم باشی فاسقت می خوانند

و در انتخابات به دلیل مضحک عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه رد صلاحیتت می کنند

بنابراین اگر مشخص شود لایحهCFT با اصول شرع مطابق با دیدگاه آقایان ناسازگار باشد آن را رد می کنند.

آن چیزی که اهمیت دارد این است که اعضای شورای نگهبان قانون را داخل شرع مطابق با قرائت خود می دانند

از این رو هر چیزی که قانونی باشد، به طریق اولی شرعی است

و هر چیزی که شرعی نباشد، قانونی هم نیست.

این معیار سنجش این شوراست.

حال هر قدر لایحه ای منفعت عمومی را مد نظر بگیرد

اما با اصول شرع منطبق با قرائت آقایان سازگار نباشد، نباید تصویب شود.

از طرف دیگر اگر امری با اصول شرع هم وزن بود

اما با اراده و فهم مردم قابل تطبیق نبود،

باید تصویب و اجرا شود!

 

نگام،ناگفته های ایران ما