قالیباف و فسادی که به او قدرت شاخ و شانه کشیدن میدهد

 

 

مهرداد شاکری

 

روز به روز ابعاد جدیدی از فسادهای گسترده محمدباقر قالیباف

و معاونان و مشاوران وی به گوش می رسد

مافیای فساد که تبدیل به اژدهایی چند سر

با قدرت زیاد شده است را اگر دنبال کنیم

یکی از سرهای اصلی آن مافیای حامی و تحت هدایت قالی باف است

قالیباف به لطف برخورداری از رانت های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی

هدایت شبکه بزرگی از مفسدان اقتصادی را به عهده دارد

این روزها بحث برخورد با قالیباف و اطرافیان فاسدش نقل مجالس شده است

اما در واقعیت هیچ کسی را یارای مقابله با این مافیای گسترده نیست

قالیباف با تهدید سران ارشد نظام به انتشار اسناد مهم تخلفات آنان

حاشیه ای امن برای خود و اطرافیان خود ساخته است

اگر بخواهند با قالیباف برخورد کنند

باید پرونده های فساد مالی خودشان را هم منتشر کنند

فساد گسترده تر از آن است که بتوانند آن را منتشر کنند

اگر قالیباف از مسند قدرت اقتصادی به پایین کشیده شود

باید امثال رئیسی و علم الهدی هم به پایین کشیده شوند

و این یک امر محال است.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما