رژیم چنج؛ تغییر از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکتر است / حسن مقیمی

 

 

حسن روحانی شاید در عمل تنهاست اما این جرات را دارد در سخن بدون تکیه به کسی یا واهمه از شخصی حرف حق را بر زبان بیاورد .

حرف حقی که بیانش شاید بهای سنگینی برای او داشته باشد اما همیشه بیان حقایق تلخ است و انسان سالم و بالغ را به فکر فرو می برد.

گویا سخت است تفکر برای کسانی که خداوند گوش ها و چشم هایشان را پوشانده است و مُهر بر قلب آنها بسته است.

اما حسن روحانی حقایق را گفت تا اتمام حجت کرده باشد که مبادا در آینده ای نزدیک همین مخلصان حاکمیت به تکاپو برای بقا بی افتند.

چندی پیش او به جرات گفت تغییر رژیم نزدیک است اگر بنا باشد به همین نحو دلواپسان نظام بتازند.

ابتدا به جنگ روانی اشاره کرد.که رهبران ایران نتوانستند از این حمله به خوبی دفاع کنند و عامل اصلیِ شکست ، خود آنها شدند وقتی که بذر ناامیدی در بین افکار عمومی پاشیده شد

دیگر هیچ کس انگیزه و امیدی برای انجام کاری در این کشور را ندارد.

دوم به جنگ اقتصادی اشاره کرد.جنگی که باز هم شکستی دیگر برای رهبران ایران بود.شکستی که پتک سنگینی بود بر سر ملت ایران

ملتی که از قبل هیچ امیدی برایشان باقی نمانده بود و اکنون این جنگ اقتصادی مانند حمله ای بود که به حریم آنها شده بود و دیگر هیچ ثباتی برای ادامه حیات را تضمین نمی کرد

اما حسن روحانی اذعان کرد که در این دو جبهه یعنی جنگ روانی و جنگ اقتصادی شکست خوردیم

اکنون دو تک دیگر را در پیش رو داریم که اگر نتوانیم پاتک مناسبی به آن بزنیم باید پرچم سفید را به معنای تسلیم بالا بیاوریم

اولین حمله در مرحله ی دوم ناکارآمدی نظام و رهبران آن است

وقتی که رهبران ایران در دو جبهه ی  قبل شکست خورده باشند و نتوانند این حملات را ترمیم کنند

قطعا بحث ناکارآمدی آنها اصطلاحا بولد می شود و فقیر و غنی و کوچه و خیابان خواهد فهمید که کاری از حرافان بر نخواهد آمد

اما جبهه آخر ، مشروعیت زدایی نظام است که حسن روحانی قاطعانه و شجاعانه و واقع بینانه به آن اشاره کرد

شکست در این سه جبهه قطعا مشروعیت را از دوش فرماندهان آن بر خواهد داشت و آن زمان نوبت به تغییر نظام یا به قول حسن روحانی رژیم چنج می شود

فرصت کم است و محدود دو جبهه را باخته اید

اگر در این دو جبهه هم سنگر را به دشمن بدهید و نتوانید با دنیا مدارا کنید بزودی رفتنی خواهید شد

پس تغییر از آنچه درآینه می بینید به شما نزدیکتر است

رژیم چنج ؛ واژه و لفظی که حسن روحانی با تاکید بر آن تصمیم داشت  به جدیت این موضوع اشاره کند

One thought on “رژیم چنج؛ تغییر از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکتر است / حسن مقیمی

Comments are closed.