گزارش تصویری از بهترین آثار حراج کریستیز نیویورک در ۱۱ نوامبر

 

 

نگام ؛ فرهنگ و هنر  _ آثار برجسته‌ای از کلود مونه، پابلو پیکاسو، وینسنت ونگوگ و هنری مور در میان بهترین‌های حراج ۱۱ نوامبر کریستیز قرار دارد.

 

 

به گزارش کانون فرهنگی هنری خنیا ؛ کریستیز نیویورک در نظر دارد بهترین آثار هنرمندان شهیری نظیر پیکاسو، مونه و ون گوگ را در یازدهم نوامبر  چکش بزند.

در این حراج اثری از کلود مونه بنا به قیمت گذاری مشتریان، اثر دیگری از او با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار، کاری از هنری مور با قیمت پیشنهادی ۸ تا ۱۲ میلیون دلار، اثر دیگری از مونه با قیمت پیشنهادی ۶ تا ۸ میلیون دلار، دو کار از پابلو پیکاسو با قیمت‌های ۱۵ تا ۲۰ و ۵ تا ۸ میلیون دلار و اثری از مارک شاگال با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

 

 

6

5

3

2

1

One thought on “گزارش تصویری از بهترین آثار حراج کریستیز نیویورک در ۱۱ نوامبر

Comments are closed.