به بهانه قتل جمال خاشقچی ؛ آمریکا مجددا در حال دوشیدن عربستان

 

 

مهرداد شاکری

 

قتل جمال خاشقجی برای عربستان یک شکست مفتضحانه و بزرگ به شمار می رود

و جامعه جهانی را وادار به فاصله گرفتن از این کشور کرده

و عربستان را تبدیل به یک بازنده بزرگ کرده است

اما از طرفی این داستان یک برنده بسیار بزرگ دارد

برنده ای که می کوشد با حفظ موقعیت ولیعهد عربستان

و با فکری معامله گر از خون به ناحق بر زمین ریخته شده جمال خاشقجی

کسب ثروت نماید

ترامپ با حمایت عربستان

در پشت پرده

و در جهت کم کردن فشارجامعه جهانی

بر علیه عربستان در حال دوشیدن چند باره عربستان می باشد

پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار از طرف عربستان به امریکا

در بحران جمال خاشقجی

نشان از ترس عربستان از امریکا

و تسلیم  شدن ولیعهد سعودی در مقابل ترامپ دارد

عربستان باید باج های بزرگتری به امریکا

و دیگر کشورهای ذینفع در پرونده جمال خاشقجی بپردازد

دلارهای خونی به جیب آلوده ترامپ سرازیر شده

و این داستان کماکان ادامه دارد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما