بحران مالی در ایران دامن حزب الله لبنان را گرفت

 

 

مهرداد شاکری

 

همزمان با فشار تحریم های اقتصادی امریکا بر علیه ایران

و بحث پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی

و سخت تر شدن تامین مالی گروه های نیابتی تحت حمایت ایران

دبیرکل حزب الله لبنان با تعریف استراتژی جدید

و دعوت نیروهای خود به حضور فعال تر مقاومت در شبکه های اجتماعی

به نوعی از مشکلات مالی پیش روی حزب الله لبنان پرده برداشت

حزب الله دیگر آن توان مالی و نظامی سابق را ندارد

تا بتواند نسبت به تجهیز نیروهای خود اقدام نماید

به نظر می آید نیروهای حزب الله

از فقر و ناچاری قرار است

به کنج پستوها پناه ببرند

حزب الله دیگر قدرت پرداخت هزینه های جنگ مستقیم با اسراییل را ندارد

حزب الله به روزهای پایانی خود نزدیک می شود

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما