بستن تنگه هرگز، راهکار جلیلی برای مقابله با امریکا

 

 

سهراب سهیلی 

 

سعید جلیلی که سال ها ریاست تیم مذاکره کننده هسته ای را بر عهده داشت

و در این سالها او و تیمش موفقیتی که به دست نیاوردند، هیچ؛

کشور را به لبه جنگ نیز رساندند.

اکنون سعید جلیلی که دستش در کار نیست

باد در غبغب می اندازد و طرح ارائه می کند.

همین است وقتی مسئول کاری نباشی،

هم نقد را روا میداری و هم طرح ارائه میدهی!

بستن اقتصادی تنگه هرگز اگر راهکاری عملی و معقول بود

که شما باید در دوره خود از موضع قدرت وارد می شدید و تنگه هرمز را می بستید!

جلیلی با گفتن اینکه اگر ما فروشنده نفت هستیم پس نباید از تحریم هراسی داشته باشد

بلکه این کشورهای غربی هستند که باید از نفروختن

یا تحریم آنها از ما ترس داشته باشند

از طرح بستن اقتصادی تنگه هرگز سخن به میان می آورد.

هنوز معلوم نیست که این طرح که به بیت و سران سه قوه ارائه شده است

چه راهکار دقیقی و جزئی می خواهد نشان دهد.

اما آزموده را آزمودن خطاست

سالها در قدرت بودید

و هر گلی که خواستید بر سر منافع عمومی کشور زدید

و کشور را به جنگی تمام عیار نزدیک کردید

و خودتان ککتان نیز نگزید.

حال اکنون طراح مقابله با امریکا شده اید!

رئیس سابق تیم دیپلماسی ایران احتمالا معنای دیپلماسی و نقش یک دیپلمات را نمی داند

که از بستن تنگه هرمز سخن به میان می آورد!

احتمالا این طرح همین رابطه کج دار و مریز ایران با اتحادیه اروپا را نیز می خواهد از بین ببرد!

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “بستن تنگه هرگز، راهکار جلیلی برای مقابله با امریکا

  • ۱۳۹۷-۰۷-۲۸ at ۸:۱۷ ب٫ظ
    Permalink

    جلیلی بر خلاف دولت روحانی برادری خودش را ثابت کرده و اگر چیزی می گوید قطعا از سر خیرخواهیست. در صداقت و درستکاری روحانی و ظریف تردیدهای جدی مطرح است

Comments are closed.