سردار نقدی و اعتراف به یک حقیقت

 

 

مهرداد شاکری

 

 

سردار نقدی:اگر مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است.

در انقلاب اسلامی حتی شکم پرستان نیز منتفع شده اند

پیش از انقلاب، مصرف کالری مردم هزار و ۷۰۰ کیلو بود که این رقم اکنون به سه هزار و ۱۰۰ کیلو کالری رسیده است

انقلاب اختیار همه چیز را دست مردم داده و مردم خودشان رهبر، رئیس جمهوری و نماینده مجلس انتخاب می کنند

لذا اگر مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است.

 

سردار نقدی در اظهار نظری که به عقیده اینجانب کاملا درست و منطقی می باشد

مشکلات امروز کشور و وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم را

حاصل تصمیم گیری و انتخاب نادرست مردم بیان کرده

اما سردار نقدی خیلی دیرتر از مردم به این حقیقت پی برد

آری مشکلات امروز جامعه بر عهده انقلاب نیست

و انقلابی که منتهی به شکل گیری جمهوری اسلامی شد

به نوبه خود نقشی در خرابی های امروز کشور ندارد

مردم اشتباه انتخاب کرده اند

مردم بیش از ۳۰ سال قبل با انتخاب خبرگانی نالایق

زمینه را برای رهبری آقای خامنه ای آماده کردند

انتخاب اشتباه مردم و انتخاب اشتباه تر خبرگان

باعث به قدرت رسیدن رهبر ایران گردید

مردم به خوبی از این نکته آگاهند

اما همین مردم سال هاست می خواهند اشتباه ۳۰ سال قبل را جبران کنند

مردم آقای خامنه ای را نمی خواهند

چون شرایط رهبری جامعه را با ریا و دروغ بدست آورده

مردم می خواهند این بار دست به انتخابی درست بزنند

و انتخاب درست مردم

مشکلات را حل خواهد نمود

پس بهتر است از آقای خامنه ای

که به اشتباه در جایگاهی که به آن تعلق ندارد خواست از مسند قدرت پایین بیاید

تنها راه حل مشکلات کشور عزل رهبر ایران می باشد

سردار ما هم با شما هم عقیده ایم

بیاید اشتباهمان را جبران کنیم

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما