به بهانه قتل جمال خاشقچی ؛ قتل های زنجیره ای ۷۶ قربانی نبود مطبوعات آزاد

 

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

پرونده شوم و سیاه قتل های زنجیره ای که در سال ۱۳۷۶

باعث قتل  اندیشمندان و فرهیختگان روزنامه نگاران و نویسنده های شهیر ایرانی شد

هیچگاه از اذهان پاک نخواهد شد

اما سانسور و خفقان و نبود مطبوعات آزاد در آن زمان

باعث گردید که این قتل ها هیچگاه  به طور گسترده رسانه ای نشود

و فریاد های قاتلان و مقتولان فقط در همان محدوده قتلگاه باقی بماند

مختاری ها و سعیدی سیرجانی ها  و فروهرها در سکوت کامل خبری کشته شدند

نحوه و شکل قتل آن ها از شوم ترین و وحشتناک ترین شیوه های قتل بود

جلادان با فراغ بال و بی آنکه ترس از انعکاس جنایت هایشان داشته باشند

مقتولان را سلاخی کردند

و بر فراز جسد مثله شده آنان در آرامش کامل سیگار کشیدند

و در آرامش و با بی رحمی تمام قهقهه های مستانه سر دادند

آن روزها اگر دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت

و مطبوعات آزاد وجود داشتند

قطعا آمران این جنایت ها از محاکمه مصون نبودند

و افکار عمومی آنان را وادار به پاسخ گویی می کرد

فرقی میان بن سلمان و رهبر ایران وجود ندارد

هر دو دیکتاتورهای خونریز و جنایتکار هستند

باید جنبشی به وجود بیاوریم

تا رهبر ایران را پاسخگوی این جنایت ها و کشتارها نماییم

بیایید صدای مقتولان زنجیره ای

که قربانی خونریزی رهبر ایران و عوامل امنیتی او شدند باشیم

با هم میتوانیم

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما