سوئیفت ، محل کارزار ایران و امریکا!

 

 

سهراب سهیلی

 

سوئیفت(swift)که مخففsociety of for worlwide interbank financial telecommunication

یا جامعه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی است،

پس از جنگ جهانی دوم در کشور بلژیک ساخته شد.

امریکا که از موسسان سوئیفت است

اکنون سایر اعضا را تحت فشار قرار می دهد

تا هر گونه ارتباط مالی را با ایران قطع کنند.

خزانه داری امریکا در حال تلاش است

تا دیگر اعضا را قانع کنند

که ایران را تحریم کنند.

ایران که در اوایل دهه ۷۰ موفق شد به این شبکه بین بانکی متصل شود

یک بار در سال ۹۰ توسط اعضا تحریم شد؛

تحریم توسط سوئیفت توانست ارتباطات بین بانکی ایران را قطع کند.

اکنون خزانه داری امریکا که وزنه بسیار سنگینی است

در این شبکه از هیچ تلاشی برای قطع کردن دسترسی ایران

به روابط بین بانکی تحت نظر سوئیفت دریغ نمی کند.

ایران به کمک اروپا تاکنون در دادگاه لاهه، امریکا را شکست داد

اما آیا موفق می شود در سوئیفت نیز امریکا را شکست دهد؟

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما