طنز سیاسی : مافیای حلقه‌ها / حسین رزاق

 

 

استعفای حاج عباس از کابینه شاید دور از انتظار نبود اما متن و نامه‌ی استعفایش که تأکیدی و قدرتمندانه از حسنک وزیر انتقاد میکند و به او تحکم که دیگر نمیمانم نشان میدهد ژنرالهای کابینه نمیتواند دیگر تحمل کنند در دولتی ترسو حضور داشته باشند که برای رقیب صدا نازک میکند و ناز میکشد اما برای رفیق دائما دستور میدهد و میخواهد با اُرد و پادگانی دولت را اداره کند!

سردار حاج‌ عزت ضرغامی هم در گفتگویش با ایرنا فاش کرده در دولت اول روحانی که در کابینه حضور داشته شخصا دیده برای امضای یک نامه‌ی رسمی و قانونی روحانی و جهانگیری به زنگنه فشار می‌آوردند اما زنگنه زیر بار نمیرفته و بهیچوجه امضا نمیکرده چراکه میگفته شما امضا را میگیرید اما بعداز دوران وزارت آنقدر عرضه ندارید که جلوی پرونده سازی و زندانی شدن را بگیرید!

امروز اسحق خان جهانگیری هم سخن رانده که در قواره‌ی تعویض منشی دفترش هم اجازه ندارد! و البته چون همیشه وعده به بعدها کرده که پشت پرده‌ها را بگوید اما نگفته پیداست که دولت و ایضا رئیس دولت را حلقه‌ی نیاوران (واعظی، نوبخت، نهاوندیان، فریدون) میگردانند و هرکه سرسپرده نباشد و سر ارادتش به آستانشان نباشد هرچه بکشند و توسری بخورند از آنهاست مگر آنکه سرشان را پائین بیندازند و بروند دنبال کارشان!
از قضا حسنک وزیر هم امروز سیاهه‌ی ترمیم کابینه‌اش را اعلام کرده که صدا از چپ و راست و وسطی و خاله و نخاله درآورده و کوس رسوائی مافیای نیاوران را در تمامیت خواهی بصدا در آورده!

روزگار بدیست، دولت روحانی اگر ظریف و زنگنه و آخوندی و اسحق را نداشت پشیزی نمی‌ارزید اما دارد به نامرادی و بدی میچرخد این روزگارش که بدتر هم میشود، گرچه اگر حسنک به سر سودای جانشینی دارد، حالا حالاها باید برای بزرگتر شدن عمامه‌اش مجیز و مجاز راست را بگوید و با اقتدارگرایان فالوده بخورد و مافیای نیاوران را در دامان مافیای خراسان به زد و بند و ساخت و پاخت یواشکی و زیر جولکی هم شده برساند تا لحظه‌ی آخر خنجر را فرو کنند و عبا و قبای مطلقه را بر تن!
مملکتی که احزابش حسینقلی‌خانی باشند و دموکراسی در آن به صراط قلقلک میرزا اجرا شود حلقه‌ای و قبیله‌ای و مافیائی اداره میشود.
خدا را چه دیدید شاید این حلقه‌ی نیاوران روزی جا پای حلقه‌ی خراسان گذاشت همانطور که روزگاری کسی فکرش راهم نمیکرد کسی بتواند پا در کفش حلقه‌ی جماران بکند!