راه حل ایران برای مقابله با تحریم های امریکا ، تحریم مردم از خوردن پپسی و کوکاکولا

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

علیرضا محجوب : پپسی و کوکاکولا باید از ایران بروند!!

رییس فراکسیون کارگری مجلس: آمریکا بدترین تحریم‌ها را علیه ما اعمال می‌کند

اما دولتمردان به برند‌های آمریکایی پپسی و کوکاکولا

در کشور اجازه فعالیت می‌دهند

در این رابطه نیاز است

چنین برند‌های وارداتی از صحنه رقابت محو شود

و از شرکت‌های داخلی حمایت مناسب صورت گیرد.

اظهار نظر جناب محجوب در نوع خود بی نظیر و استثنایی است

تمام ارکان اقتصادی کشور درگیر تحریم های کمرشکن امریکاست

و نیاز است که فعالان اقتصادی برای دور زدن تحریم ها به میان بیایند

و راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه نمایند

نمایندگان مجلس که قرار بود عصاره فضایل ملت باشند

باید به دنبال تصویب قوانین جدید

و به روز و کارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشند

و با مطالعه همه جانبه راه های برون رفت از شرایط فعلی را ارائه نمایند

با اظهار نظر جناب محجوب برای تحریم مردم

از نوشیدن کوکاکولا و پپسی یک نکته در ذهنم تداعی میکند:

خانه از پای بست ویران است

 

نگام ، ناگفته های ایران ما