سلول درمانی راهی نوین برای ترمیم غضروف آسیب دیده / دریا مهرپیشه

 

 

آسیب به غضروف به عنوان یکی از آسیب های شایع در حوزه ارتوپدی مطرح است. نظر به تعداد کم حضور سلول در بافت غضروف و ویژگی های بیوشیمیائی خاص بافت غضروف قدرت خودنوزائی این بافت در زمان آسیب بسیار کم است.
میکروفراکچر و روش های نوین تری مانند نانوفراکچر، گاهی در موارد آسیب به غضروف مورد استفاده قرار میگیرند، هدف از این روش ها ایجاد حفره های بسیار ریز در بافت استخوان و تحریک مغزاستخوان به رها کردن سلولهای بنیادی در محل است. متاسفانه، بافت ایجاد شده با این روش غضروف فیبرو یا رشته ای است که از لحاظ برخی ویژگی های بیومکانیکی و بیوشیمیائی، با غضروف هیالن متفاوت است.
روش دیگر، پیوند سلول های کندروسیت اتولوگ یا autologous chondrocyte implantation (ACI) که بدین منظور انواع متفاوتی از سلول ها از جمله سلول های بنیادی مزانشیمی، کندروسیت ها، سلول های بنیادی مزانشیمی پری استئوم، پیش سازهای کندروسیت ها یا ترکیب این ها به محل ضایعه پیوند میشود.
مطالعات سال های اخیر نشان داده که پیوند سلول های پیش ساز کندروسیتهای خودی در ترمیم غضروف آسیب دیده بسیار موثرتر از استفاده از سلول های پیش ساز کندروسیت دیگری است
روش دیگر استفاده از پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع مفصلی (یا مایع سینوویال که توسط سلول های سینوویال واقع در سطح داخلی کپسول مفصلی ترشح می شوند) است که در مدل های حیوانی نتایج بسیار امیدبخشی در تولید ماتریکس غضروفی در محل ضایعه را نشان داده است.
نکته موردتوجه در این تحقیقات این است که ریزمحیط محل اطراف سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع مفصلی منجر به تمایز به سمت سلول های متفاوت میشود.
تزریق در عمق منجر به تمایز به سلول های استخوانی و تزریق در سطح منجر به تمایز به سلول های غضروفی میگردد. این نتایج در مدل های خوک با پیگیری بیش از سه ماه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این بررسی ها توسط آزمون های هیستولوژی تائید شد
شناسایی سلول های بنیادین برای تسریع درمان شکستگی
گروهی از محققان دانشگاه استنفورد سلول های بنیادین اسکلت انسان را شناسایی کرده اند. آنها در مرحله بعد یک شجره خانوادگی از سلول ها ابداع کردند که قابلیت احیای استخوان و غضروف را دارد.
می توان این سلول های بنیادین را از استخوان ها جدا کرده یا آنها را از سلول های مخصوص در چربی تولید کرد. رفتار این سلول ها قابل پیش بینی است و نیازی نیست پزشکان هنگام استفاده از آنها در درمان های مختلف نگران نتایج باشند به نظر میرسد سلول درمانی در اینده نزدیک یکی از رایج ترین روش های درمان غضروف باشد.

✍️ دیدگاه شما 🙏