تناقض حرف با عمل ؛ جایی که واضع قانون به سیاق قانون عمل نمی کند

 

 

سهراب سهیلی

 

 

 

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:

اگر CFT تصویب نشود به اهداف خود نخواهیم رسید.

این پر واضح است که تصویب CFT می تواند اروپا را خوشبین تر کند.

اما عجییب این است که مسئول رده بالایی

دم از عواقب تصویب نشدن لایحه مبارزه با پولشویی می زند

اما خودش نه تنها ازمجلس و به عنوان یک نماینده حقوق می گیرد

بلکه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان از وزارت نفت دریافت می کند.

چطور شما می توانید نماینده قشر ضعیف جامعه باشید

وقتی خودتان دو حقوق کلان از مجلس و از وزارت نفت

که هیچ ارتباطی با هم ندارند می گیرید؟

چطور باید مردم به اصلاح طلبی شما ایمان بیاورند

وقتی می بینند نماینده اصلاح طلبشان

خود آشکارا خلاف مشی اصلاحات عمل می کند؟

آیا کسی که این چنین ریاکارانه حرف میزند و عمل می کند

می تواند قوانین عادلانه وضع کند؟

قوانینی که مشمول خودش نیز باشد؟

فاجعه جایی است که واضع قانون

خودش به سیاق قانون عمل نمی کند.

فاتحه یک مملکت درست جایی خوانده می شود

که واضع قانون خودش شکننده همان قانون باشد.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏