طنز سیاسی : یادداشت های زندان ؛ کوروش در بیست سالگی / اهورا فرزین

 

ای کسانی که امروز در بستر راحت غنوده اید، آیا می اندیشید که راحتی امروز شما مستلزم بردگی فردا می باشد؟ و فردا کسانی آزاد خواهند زیست که از راحتی امروز صرف نظر کنند؟ چگونه از اجداد خود که اینک از جهان دیگر نگران شما هستند شرم نمی کنید که طوق بندگی یک ستمگر خون آشام چون آستیاژ را برگردن بگیرید تا این که مبادا وعده ی خوراک امروز شما تعطیل شود یا امشب نتوانید مثل شب های قبل به آسودگی بخوابید؟

ای روسای قبایل فارس که اجداد شما آزاد می زیستند، بدانید که هر کس راحتی طلب بشود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدند قربانی راحت طلبی خود گردیده اند. یک ستمگر برای این که مردم را برده ی خود کند از دو چیز آن ها استفاده می نماید. اول از حس راحت طلبی آن ها و دوم از ترسشان.

تا وقتی که تو ای مرد سرخ موی، و تو ای مرد سیاه و تو ای مرد فربه، و تو ای مرد لاغر اندام وحشت داشته باشی و نتوانی خوراک و خواب امروز خود را فدای آزادی و استقلال و راحتی فردا کنی، نخواهی توانست که خود را از زیر بار ستم آزاد نمایی.

آزادی و استقلال محبتی است که به رایگان به تو نمی دهند و بهای آن دو چیز است، اول این که بتوانی راحتی امروز خود را فدا کنی و دوم این که از مرگ بیم نداشته باشی. برخیزید و مقابل اهورا مزدا و مقابل اجداد خودتان عهد کنید که از امروز راحت طلبی و ترس از مرگ را کنار بگذارید و خود را آماده نمایید که برای تحصیل آزادی و استقلال به پیشواز مرگ بروید زیرا تا مرگ را استقبال ننمایید به حرّیت و استقلال نخواهید رسید و محال است قومی بتواند بدون دست از جان شستن خود را از ظلم و بردگی نجات بدهد.

حضرت سلیمان گفته اند: سه نفر از سه چیز سیر نمی شوند؛ دانشمند از تحصیل علم؛ حریص مال از گردآوری ثروت؛ مرد زن باره از استفاده زنان، هر قدر زن داشته باشد و از آن ها برخوردار گردد باز خواهان زن دیگری است.

✍️ دیدگاه شما 🙏