نسبت منطق غرب با منطقه خاورمیانه! / علیرضا حق پرست

 

 

دونالد ترامپ در جدیدترین اظهار نظر ، خاورمیانه را بخش زشت و منحوس جهان دانست.

البته دونالد ترامپ پر بیراه نمی گوید که جنگ و قتل و غارت و ثروت قابل لمس ترین مفاهیم موجود در خاورمیانه هستند.

ما خود می دانیم که چقدر از دموکراسی کم بهره داریم که ویرانیِ یکدیگر شده است کار و شغلمان!

اما نقش غرب در این ویرانی چقدر است؟

آیا غرب که چونان عقابی که در پی تعقیب شکارش از مایل ها دورتر است، کمکی به پیشبرد و یا ساختن دموکراسی کرده است؟

آیا غرب که از یک طرف کارخانه های متفاوت اسلحه می سازد و از طرف دیگر دم از دموکراسی جهانی می زند نقشی در این وضعیت به تعبیر ترامپ زشت و منحوس نداشته است؟

پر واضح است که اسلحه و نفت ، دو کالای قابل مبادله پر سود هستند که یکی از غرب به شرق و دیگری از شرق به غرب سرازیر می شود.

نفت برای غربی ها ” زندگی” می آفریند اما اسلحه برای انسان شرقی ” مرگ”‌.

قتل خاشقچی توسط سعودی ، غربی ها را مشخصا آلمان را بر آن داشته است که صادرات سلاح های جنگی را به این کشور متوقف کند.

چقدر دردناک است دیدن اینکه مرگ یک نفر این همه نگرانی را به دنبال داشته است اما در عوض ، همان کشور با صادرات سلاح و موشک ، ککش نیز نمی گزد که هزاران انسان بیگناه در معرض کشته شدن توسط همین سلاح ها هستند!
عجیب است که امنیت را با ترس از بی امنی می خواهند جبران کنند، از اینرو هر کشوری دست به تولید و مصرف سلاح های متعدد جنگی می زند!

البته قابل درک است که جهان تا بوده همین بوده، اما اگر تعارض در سخن و عمل دیده شود این دیگر جای توجیهی ندارد.

اوباما که انسان پاک نیت و صلح جویی بود در عمل ، هزاران سوری را با عدم دخالت به موقع به کام مرگ برد و صدها بلکه میلیون ها نفر را آواره کرد که الان برای خودِ اروپا یک بحران آفریده است!

غرب به عواقب رفتار خود در خاورمیانه نیاندیشید و عاقبتش دست و پا زدن بحران بسیار جدی مهاجران شد!

آری ؛ خاورمیانه تا صلح و دموکراسی فاصله دارد اما دخالت دولت های به اصطلاح دموکرات نیز این فاصله را تشدید کرده است!

✍️ دیدگاه شما 🙏