کنگره با جمهوری خواهان و یا بدون آنها علیه ایران خواهد بود

 

 

سهراب سهیلی 

 

 

بسیاری بر آنند حضور حداکثری دوموکرات ها

در کنگره بر رابطه بین امریکا و ایران تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

آنها معتقدند از آنجا که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان

تفاوت های بنیاذی و استراتژیک هست

پس هر یک از آنها در همه عرصه ها سیاست واحد خود را خواهد داشت.

برجام در زمان اوبامای دموکرات امضا شد

حالا که دموکرات ها اکثریت کرسی ها را به دست گرفته اند

دموکرات ها و جمهوری خوهان همیشه در استراتژی هم نظر بوده اند

اما در تاکتیک تفاوت هایی دارند.

بنابراین بودن دموکرات ها در کنگره، روابط ایران و امریکا را بهبود نخواهد بخشید

چرا که این دو کشور در بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر دارند.

امریکا بزرگترین حامی اسرائیل است

اما ایران بزرگتربن دشمن آن.

رابطه امریکا و عربستان چه در دوره اوباما و چه اکنون خوب بود

اما ایران و عربستان اختلافات عمیق ایدئولوژیک دارند.

نقش امریکا در منطقه بسیار بزرگتر از آن است

که تصور رود با رفتن جمهوری خواهان و آمدن دموکرات ها اختلافات منطقه ای حل و فصل خواهد شد.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما 

 

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏