محدویت های ایران در پی تحریم های امریکا

 

 

سهراب سهیلی

 

 

اگر چه اتحادیه اروپا به صورت نظری و در مقام حرف از ایران حمایت می کند؛

و اگر چه بسیاری از کشورهای منطقه از تحریم های امریکا علیه ایران ابراز نارضایتی کردند

و به نوعی نیات خیرخواهانه خود را نشان دادند

اما در مقام عمل چه اروپائیان و چه کشورهای منطقه کم و بیش طبق منویات امریکا عمل می کنند.

ترامپ شرکت هوایی ایران ایر را در لیست تحریم های خود قرار داده است

از این رو لبنان و به احتمال زیاد تحت تاثیر این تحریم

از سوخت رسانی به هواپیمای ایرانی خود داری کرده است.

لبنان  همیشه مورد حمایت ایران بوده است

اما اکنون هواپیمای ایران  نمی تواند در لبنان سوخت گیری کند.

چه بپذیریم که لبنان از ترس امریکا چنین اقدامی کرده است چه نپذیریم

تحریم ها و تهدید کشورها توسط امریکا در صورت همکاری کردن با ایران، مزید بر علت است.

ایران در آینده رفیق های ناباب و نیمه راه را زیاد مشاهده خواهد کرد؛

اگر قبول کنیم ایران اکنون در جنگ اقتصادی با امریکا است

پس بهترین فرصت برای سنجش بودن و یا نبودن کشورها همراه ایران همین الان است.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما 

 

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏