ارز برای لوازم آرایشی بله اما برای تحصیل نه !

 

 

سهراب سهیلی

 

 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: دولت به متقاضیان تحصیل درخارج ارز ندهد.

حمایت میرزاده گفته است تا زمانی که مردم در تامین لوازم دارویی

و مواد غذایی خود با کمبود روبه رو هستند

دولت نباید به دانشجویان ارز دولتی بدهد.

این سخنان در حالی گفته میشود

که بسیاری از رانت خواران وابسته به همین مجلس

و چه بسا وابسته به همین کمیسیون آموزش کشور ارزهای میلیونی می گیرند

برای واردات مواد ضروری کشور اما به جای آن لوازم آرایشی وارد می کنند.

نکته دوم: مجلس در اختصاص ارز به زائران در اربعین هیچ واکنشی نشان نداد

اما آموزش که مهم ترین بخش توسعه یک کشور است واکنش منفی نشان می دهد.

اگر برای وارد لوازم آرایشی و زیارت اماکن مقدسه ارز هست طبیعتا باید برای دانشجویان هم ارز باشد.

نمی شود که بگوئیم چون دولت در تامین دارو با مشکل مواجه است

ارز دانشجویی را قطع کنیم.

این استدلال هم منطقا غلط است و هم با ” مشکلات کشور” در تضاد است.

چرا که اگر مشکل باشد پس نباید ارز به زائران بدهیم.

زائر اماکن مقدسه هیچ تفاوتی به اماکن گردشگری غیر دینی ندارد.

گذشته از این، سخنان میرزاده

با سخنان بسیاری از مسئولان نظام در تضاد است.

آنها می گویند کشور با هیچ کمبودی مواجه نیست

و ما به راحتی از این گردنه خارج می شویم

اما این نماینده مجلس از کلان مشکلات کشور سخن می گوید.

هنوز تکلیفشان با خودشان هم مشخص نیست

چطور می خواهند از پس مشکلات بر بیایند؟

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما 

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏