گرانی و کمیابی عمدی انواع کالا و دارو توسط حاکمیت / رضا تجلی

 

 

جمهوری اسلامی با خارج شدن آمریکا از برجام، از آنجا که آگاهی داشت که این بار، توان دور زدن تحریم ها برایش مشکل خواهد بود، جهت گردآوری نقدینگی در خزانه دولت، اقدام به گران کردن اجناس نمود.

با دریافت وجه نقد از صنایع کوچک و بزرگ از آنان خواست تا قیمت کالای خود را تا ۱۰۰ % افزایش دهند.

این امر دوخاصیت داشت، نخست اینکه میلیاردها تومان گردآوری نمود و دوم اینکه با آغاز تحریم ها گرانی برای مردم عادی بشود و به مردم این امر چنین انتقال یابد که تحریم نتوانست موجب گرانی شود.

اما از آنجا که جمهوری اسلامی ، نظامی تمامیت خواه است، دوست دارد از تمام راه ها برای مبارزه با تحریم ها بهره ببرد.

بدین منظور چند روز است که دولتمردان در خارج و داخل تبلیغ می کنند که آمریکا باعث کمیابی مواد خوراکی و دارو شده است.

وقاحت نظام مرا یاد سیاست عباسیان می اندازد که به شاعری خلعتی دادند و پس از روانه شدنش به دیارش، توی راه مامورن حکومت بر سر و روی او می ریزند و ضمن کتک کاری خلعتش را می گیرند، شاعر به دربار باز می گردد و آنچه برسرش آمده را بازگو می کند، خلیفه دستور می دهد تا بار دیگر عین همان خلعت به او هدیه دهند. ماموران خلیفه همان خلعت اولیه را به او می دهند و اعرابی به منزلگاه خود باز می گردد.

این چنین نیکویی و خیراندیشی نسبت به مردم در شکلهای دیگر در نظام جمهوری اسلامی به عینه مشاهده می گردد.

از یک سو، برای نمونه دختر یکی از وزیران سابق، میلیاردها تومان دارو از شرکتهای مختلف به سفارش پدر و یا اعوان و انصارش می گیرد و آنها را احتکار می کند تا گرانتر بفروشد و سپس پول آنها را پرداخت کند.

وزیر بهداشت و درمان علنی می گوید مردم (یعنی ما) حاضر نمی شوند (نمی شویم) یک میلیارد تومان (یک میلیارد مقایسه کنید با هزاران میلیارد اختلاس ها) برای طولانی شدن دو سه سال عمر یک فرد بیمار که عمدتا کودک هستند، هزینه شود.

اما از سوی دیگر با بکار گیری چند هنرپیشه زن در ویدئوهایی که کودکی بدون مو و گیسو را در تختخوابی مورد نوازش قرار می دهند، در شبکه های اجتماعی پخش می کنند تا نشان دهند این اطفال بیمار در اثر تحریم اوضاع بدتری یافته اند.

این ویدئوها که همگی بصورت کلیشه ای ساخته شده اند، قصد دارند تا آمریکا را مسئول بدبختی و مریضی مردم از کودک تا پیر اعلام نمایند.

اما غافل از حرص و ولع سکان داران نظام و دولتمردان که حاضرند، علاوه بر اینکه به درویش فیضی ندهند ولی کشکول او را هم بشکنند.

این قماش همچون خلفای عباسی هم از آخور تغذیه می کنند و هم از توبره، آنان منافع خود را می طلبند و در این مسیر هر که و هر چه را مانع و رادع باشند، از مقابل خود حذف و جاده را هموار می سازند.

در حالیکه دولت مردان آمریکایی بارها به خبرنگاران جهانی و سازمانهای بین المللی اعلام داشتند که هیچ کالای پزشکی و هیچ نوع دارویی تحریم که نیست، حتی دولت آمریکا از هشت کشور جهان که در تحریم نفت از ایران معاف شده اند خواسته است تا ۴۰ % مبلغ پول نفت خریداری نموده را، به ایران انواع دارو و مواد خوراکی بدهند.

بدون شک سکانداران نظام خود از این امر خبر دارند و از سویی خوشحال هستند که می توانند به بهانه تحریم با گران ساختن داروها و کالاهای پزشکی، هزاران میلیارد تومان دیگر به جیب بزنند.

مردم ناآگاه که با بدبختی پول در می آورند مجبورند برای درمان بیماری خود هزینه کنند.

آیا می توان در جهان ، نظامی یافت که چنین سرعناد و دشمنی با ملت خود داشته باشد که علاوه بر بالاکشیدن تمامی منابع نفت و گاز و سایر منابع و معادن، چنین مردم را بدبخت کرده و آنها را بدوشد، تا حرص و آز و طمع آنان فرونشیند و در نهایت دیگران را عامل بدبختی مردم کشور بداند.